Akylly WIFI MCB zynjyry döwüji - Uzakdan we APP dolandyryş akylly öý

Howpsuzlyk, ygtybarly öndürijilik, Hytaýda öndürilen paýlaýyş gutusy demir ýol gurnamasy.Ykjam APP uzakdan dolandyrmagy goldaň, Tmall Genie, Baidu Xiaodu, Xiaomi, Alexa, Google home, ifttt we ş.m. ýaly akylly ses dolandyryşy meýilleşdirilip, birleşdirilip we akyl paýlaşylyp bilner.


  • Akylly WIFI MCB zynjyry döwüji - Uzakdan we APP dolandyryş akylly öý
  • Akylly WIFI MCB zynjyry döwüji - Uzakdan we APP dolandyryş akylly öý

Önümiň jikme-jigi

Arza

Parametrler

Nusgalar we gurluşlar

Ölçegleri

Önümiň tanyşdyrylyşy

[Ulanyş aňsat]
Nirede bolsaňyzam, nirede bolsaňyzam toruňyz bar bolsa, programma üpjünçiligi arkaly öýüňizdäki elektrik üpjünçiligini uzakdan dolandyryp bilersiňiz.
Programmany dürli adamlar bilen paýlaşyp bilersiňiz we simsiz dokma uzakdan dolandyrmak üçin ykjam APP ulanyp bilersiňiz.

[Amatly we amaly]
Öý bezegi, akyl bilen bilelikde ýaşamak we energiýa tygşytlamak üçin aýratyn, örän amaly.Wagtlaýyn gözegçilik we yşyklandyryş, maşynlar ýa-da beýleki zynjyrlary uzakdan dolandyrmak üçin APP-den peýdalanyp bilersiňiz.

[GYSGAÇA DIZayn]
Falsealan tüweleýiň we dürli elektromagnit päsgelçilikleriň öňüni almak talaplaryny kanagatlandyryp bilýän adaty tutawaç dizaýnyny mehaniki düwmelere üýtgetdik.Moda görnüşi, hatda paýlaýyş gutusynda-da, paýlaýyş gutusyny has bezegli edip biler.

Aýratynlyklary

1.WiFi akylly aragatnaşyk

2.App dolandyryşy we uzakdan gözegçilik

3. Wagtlaýyn wyklýuçatel meýilnamalaşdyryş ömri

4.Magnit saklaýyş mehanizmi

5. Daşky gurşawyň işleýşi

6.Bu akylly öý önümleri bilen hyzmatdaşlyk edip biler

WIFI CIRCIUT BREAKER (1) WIFI CIRCIUT BREAKER (2) WIFI CIRCIUT BREAKER (3) WIFI CIRCIUT BREAKER (4) WIFI CIRCIUT BREAKER (5) WIFI CIRCIUT BREAKER (6) WIFI CIRCIUT BREAKER (7) WIFI CIRCIUT BREAKER (8) WIFI CIRCIUT BREAKER (9)

Standart GB10963.1; EC60898-1
Bahalandyrylan naprýa .eniýe AC220V 1P / 2P
Önümiň akymy 6A, 16A, 20A, 25A, 32A, 40A, 50A, 63A
Quygylyk 50 / 60Hz
Polýuslar 1P, 2P, 4P
Gorag IP20
Işleýiş temperaturasy Adaty temperatura
Dolandyryş Uzakdan dolandyryş
Baglanyşyk 2.4 GHz WIFI
Hapalanmak derejesi 2
Quygylyk 50Hz
Gorag derejesi IP20
Görkezilen iş temperaturasy -25 ℃ - + 65 ℃
Derrew syýahat görnüşi C görnüşi
Gysga utgaşma döwmek ukyby 6Ka
Mehaniki durmuş 10,000-den gowrak gezek
Elektrik durmuşy 6000-den gowrak gezek
Programmany ulanmak Evlink APP / Tuya APP

WIFI-CIRCIUT-BREAKER-10

WIFI CIRCIUT BREAKER (11)

WIFI CIRCIUT BREAKER (1) WIFI CIRCIUT BREAKER (2) WIFI CIRCIUT BREAKER (3) WIFI CIRCIUT BREAKER (4) WIFI CIRCIUT BREAKER (5) WIFI CIRCIUT BREAKER (6) WIFI CIRCIUT BREAKER (7) WIFI CIRCIUT BREAKER (8) WIFI CIRCIUT BREAKER (9)

Standart GB10963.1; EC60898-1
Bahalandyrylan naprýa .eniýe AC220V 1P / 2P
Önümiň akymy 6A, 16A, 20A, 25A, 32A, 40A, 50A, 63A
Quygylyk 50 / 60Hz
Polýuslar 1P, 2P, 4P
Gorag IP20
Işleýiş temperaturasy Adaty temperatura
Dolandyryş Uzakdan dolandyryş
Baglanyşyk 2.4 GHz WIFI
Hapalanmak derejesi 2
Quygylyk 50Hz
Gorag derejesi IP20
Görkezilen iş temperaturasy -25 ℃ - + 65 ℃
Derrew syýahat görnüşi C görnüşi
Gysga utgaşma döwmek ukyby 6Ka
Mehaniki durmuş 10,000-den gowrak gezek
Elektrik durmuşy 6000-den gowrak gezek
Programmany ulanmak Evlink APP / Tuya APP

WIFI-CIRCIUT-BREAKER-10

WIFI CIRCIUT BREAKER (11)

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň