RDW5 seriýaly akylly howa zynjyry döwüji uniwersal ACB

RDW5 seriýaly akylly görnüşli Howa toguny döwüjisi, AC 50 / 60Hz elektrik paýlaýyş toruna ulanylýar, 400V / 690V çenli işleýän naprýa .eniýe, tok 6300A çenli bahalandyrylýar.Esasan güýç paýlamak we zynjyr we elektrik üpjünçiligi enjamlaryny artykmaç ýük, naprýa .eniýe, gysga utgaşma, bir fazaly toprak ýaly näsazlyklaryň zeperlenmeginden goramak üçin ulanylýar we izolýasiýa funksiýasyna eýedir.Mundan başga-da, togtadyjy dürli akylly gorag funksiýasyna eýedir, öz ulgamy arkaly birnäçe döwüji we merkezi dolandyryş kompýuteriniň arasynda iki taraplaýyn aragatnaşygy amala aşyryp biler, awtomatiki ulgam gözegçiliginiň talaplaryny kanagatlandyrmak üçin uzakdan dolandyrmak funksiýasyny amala aşyryp biler.Zynjyr döwüjisi IEC60947-2 standartyna laýyk gelýär.


  • RDW5 seriýaly akylly howa zynjyry döwüji uniwersal ACB
  • RDW5 seriýaly akylly howa zynjyry döwüji uniwersal ACB

Önümiň jikme-jigi

Arza

Parametrler

Nusgalar we gurluşlar

Ölçegleri

Önümiň tanyşdyrylyşy

RDW5 seriýaly akylly görnüşli Howa toguny döwüjisi, AC 50 / 60Hz elektrik paýlaýyş toruna ulanylýar, 400V / 690V çenli işleýän naprýa .eniýe, tok 6300A çenli bahalandyrylýar.Esasan güýç paýlamak we zynjyr we elektrik üpjünçiligi enjamlaryny artykmaç ýük, naprýa .eniýe, gysga utgaşma, bir fazaly toprak ýaly näsazlyklaryň zeperlenmeginden goramak üçin ulanylýar we izolýasiýa funksiýasyna eýedir.Mundan başga-da, togtadyjy dürli akylly gorag funksiýasyna eýedir, öz ulgamy arkaly birnäçe döwüji we merkezi dolandyryş kompýuteriniň arasynda iki taraplaýyn aragatnaşygy amala aşyryp biler, awtomatiki ulgam gözegçiliginiň talaplaryny kanagatlandyrmak üçin uzakdan dolandyrmak funksiýasyny amala aşyryp biler.Zynjyr döwüjisi IEC60947-2 standartyna laýyk gelýär.

Aýratynlyklary

1.EKONOMIK & FLEXIBLE

2. Hil bölekleri, çydamlylyk, modul dizaýny, ygtybarly we ygtybarly

3. Iň ýokary elektrik ömri

4. Has çydamly we has gowy öndürijilik

5. tehniki hyzmatyň bahasy

6.Innovaive ARC söndüriji dizaýn

7. Geljek üçin “DÜZGÜN” dizaýny döretmek

8. Ölçegde ykjam

9.Unique ikinji terminal

10. Çeýe birikme

11. Daşky gurşaw mümkinçilikleri

Arza (1) Arza (2) Arza (3) Arza (4) Arza (5) Arza (6) Arza (7) Arza (8) Arza (9) Arza (10) Arza (11)

Model belgisi RDW5-1600 RDW5-2500 RDWH-3200 RDW5-4000 RDW5-6300
Bahalandyrylan tok (A) 200,400,630,800
1000,1250,1600
1000,1250,1600, 2000,2500 2000,2500,2900
3200,3600,4000
3200,3600,4000 400,050,006,300
Bitarap bahalandyrylan tok (A) 100% 100% ln 100% 100% 50% ln
Bahalandyrylan iş naprýa .eniýesi (V) AC400 / 690
Quygylyk (Hz) 50 / 60Hz
Polýuslaryň sany 3P / 4P
Bahalandyrylan impuls naprýatageeniýe Uimp (Kv) çydamly Ad12
Bahalandyrylan izolýasiýa naprýa Ueniýesi Ui (V) AC 1000
Kuwwat ýygylygy naprýa .eniýe (V) 1min 3500 (Esasy zynjyr)
Iň gysga baha berildi
zynjyryň kesilmegi
kuwwaty (lcu) kA
AC400V 42 80 100 80
AC690V - 50 65 -
Işleýän gysga
zynjyryň kesilmegi
kuwwaty (lcs) kA
AC400V 32 65 80 65
AC690V - 50 65 -
Çydamly
gysga wagtlyk tok (Icw) 1s (kA)
AC400V 20/30 (0,5s) 65 80 65
AC690V - 40 50 -
Gysga utgaşma ukyby (Icm) kA Elektrik ömri 7000 6500 3000 3000
Mehaniki durmuş 15000 15000 10000 10000
Görnüşini ulanmak B görnüşi
Arakesme wagty (hiç hili kömekçi gijä galman) 25-30 metr
Osingapylýan wagt ≤70ms
Aşakdaky iş möhleti (wagtlary) 2500A 400V
elektrik ömri
8000 8000 5000 1500
690V
elektrik ömri
3000 2500 2000 1000
1 wagt / 3min;Oveokarda
2500A 1 wagt / 6min
Mehaniki durmuş
(hyzmat etmezden)
15000 12500 10000 6500
Mehaniki durmuş
(tehniki hyzmat)
30000 25000 20000 13000
Sim gelýän nagyş Upperokarky ýa-da aşaky portdan girmek üçin sim
Ark aralygy (mm) 0
Gurnama usuly Kesgitlenen görnüş ýa-da çekiş görnüşi

Arza (14)

Çykyş görnüşi Bellenen görnüş
Model Polýuslar Ini
(mm)
Boý
(mm)
Çuňluk
mm)
Agram
(kg)
Ini
(mm)
Boý
(mm)
Çuňluk
(mm)
Agram
(kg)
RDW5-1600 3P 282 351 345 43 254 320 254 22
4P 352 351 345 55 324 320 254 26.5
RDW5-2500 3P 375 435 485 84 368 400 360 47
4P 470 435 485 96 463 400 360 56
RDW5-4000 3P 435 435 515 100 428 400 392 53
4P 550 435 515 130 543 400 392 67
RDW5-6300 3P 780 435 515 195 773 400 441 106
4P 895 435 515 225 888 400 441 120
Umumy ölçeg Gorizontal baglanyşyk we umumy ölçeg
30
RDW5-6300 / 3P Kesgitli görnüşli keseligine baglanyşyk Gorizontal baglanyşyk we faza aralygy
31
Gurnama ölçegi Awtobus zolagynyň galyňlygy we tok bilen gatnaşygy
32 Bahalandyrylan tok A. Busbar galyňlygy mm
4000 20
50006300 30

 

Umumy ölçeg Gorizontal baglanyşyk we umumy ölçeg
33
RDW5-6300 / 4P Kesgitli görnüşli keseligine baglanyşyk Gorizontal baglanyşyk we faza aralygy
33
RDW5-4000-6300 kesgitlenen görnüşli gapy çarçuwasynyň gurnama ölçegi Gurnama ölçegi
34
Umumy ölçeg Gorizontal baglanyşyk we faza aralygy Gurnama ölçegi
35
RDW5-6300 / 3P Kesgitli görnüşiň dik baglanyşygy Dik baglanyşyk we faza aralygy
36
Umumy ölçeg Gorizontal baglanyşyk we umumy ölçeg Gurnama ölçegi
37
RDW5-6300 / 4P Kesgitli görnüşiň keseligine baglanyşygy Gorizontal baglanyşyk we faza aralygy
38
RDW5-6300 / 4P Kesgitli görnüşiň dik baglanyşygy Dik baglanyşyk we faza aralygy
39

Arza (1) Arza (2) Arza (3) Arza (4) Arza (5) Arza (6) Arza (7) Arza (8) Arza (9) Arza (10) Arza (11)

Model belgisi RDW5-1600 RDW5-2500 RDWH-3200 RDW5-4000 RDW5-6300
Bahalandyrylan tok (A) 200,400,630,800
1000,1250,1600
1000,1250,1600, 2000,2500 2000,2500,2900
3200,3600,4000
3200,3600,4000 400,050,006,300
Bitarap bahalandyrylan tok (A) 100% 100% ln 100% 100% 50% ln
Bahalandyrylan iş naprýa .eniýesi (V) AC400 / 690
Quygylyk (Hz) 50 / 60Hz
Polýuslaryň sany 3P / 4P
Bahalandyrylan impuls naprýatageeniýe Uimp (Kv) çydamly Ad12
Bahalandyrylan izolýasiýa naprýa Ueniýesi Ui (V) AC 1000
Kuwwat ýygylygy naprýa .eniýe (V) 1min 3500 (Esasy zynjyr)
Iň gysga baha berildi
zynjyryň kesilmegi
kuwwaty (lcu) kA
AC400V 42 80 100 80
AC690V - 50 65 -
Işleýän gysga
zynjyryň kesilmegi
kuwwaty (lcs) kA
AC400V 32 65 80 65
AC690V - 50 65 -
Çydamly
gysga wagtlyk tok (Icw) 1s (kA)
AC400V 20/30 (0,5s) 65 80 65
AC690V - 40 50 -
Gysga utgaşma ukyby (Icm) kA Elektrik ömri 7000 6500 3000 3000
Mehaniki durmuş 15000 15000 10000 10000
Görnüşini ulanmak B görnüşi
Arakesme wagty (hiç hili kömekçi gijä galman) 25-30 metr
Osingapylýan wagt ≤70ms
Aşakdaky iş möhleti (wagtlary) 2500A 400V
elektrik ömri
8000 8000 5000 1500
690V
elektrik ömri
3000 2500 2000 1000
1 wagt / 3min;Oveokarda
2500A 1 wagt / 6min
Mehaniki durmuş
(hyzmat etmezden)
15000 12500 10000 6500
Mehaniki durmuş
(tehniki hyzmat)
30000 25000 20000 13000
Sim gelýän nagyş Upperokarky ýa-da aşaky portdan girmek üçin sim
Ark aralygy (mm) 0
Gurnama usuly Kesgitlenen görnüş ýa-da çekiş görnüşi

Arza (14)

Çykyş görnüşi Bellenen görnüş
Model Polýuslar Ini
(mm)
Boý
(mm)
Çuňluk
mm)
Agram
(kg)
Ini
(mm)
Boý
(mm)
Çuňluk
(mm)
Agram
(kg)
RDW5-1600 3P 282 351 345 43 254 320 254 22
4P 352 351 345 55 324 320 254 26.5
RDW5-2500 3P 375 435 485 84 368 400 360 47
4P 470 435 485 96 463 400 360 56
RDW5-4000 3P 435 435 515 100 428 400 392 53
4P 550 435 515 130 543 400 392 67
RDW5-6300 3P 780 435 515 195 773 400 441 106
4P 895 435 515 225 888 400 441 120
Umumy ölçeg Gorizontal baglanyşyk we umumy ölçeg
30
RDW5-6300 / 3P Kesgitli görnüşli keseligine baglanyşyk Gorizontal baglanyşyk we faza aralygy
31
Gurnama ölçegi Awtobus zolagynyň galyňlygy we tok bilen gatnaşygy
32 Bahalandyrylan tok A. Busbar galyňlygy mm
4000 20
50006300 30

 

Umumy ölçeg Gorizontal baglanyşyk we umumy ölçeg
33
RDW5-6300 / 4P Kesgitli görnüşli keseligine baglanyşyk Gorizontal baglanyşyk we faza aralygy
33
RDW5-4000-6300 kesgitlenen görnüşli gapy çarçuwasynyň gurnama ölçegi Gurnama ölçegi
34
Umumy ölçeg Gorizontal baglanyşyk we faza aralygy Gurnama ölçegi
35
RDW5-6300 / 3P Kesgitli görnüşiň dik baglanyşygy Dik baglanyşyk we faza aralygy
36
Umumy ölçeg Gorizontal baglanyşyk we umumy ölçeg Gurnama ölçegi
37
RDW5-6300 / 4P Kesgitli görnüşiň keseligine baglanyşygy Gorizontal baglanyşyk we faza aralygy
38
RDW5-6300 / 4P Kesgitli görnüşiň dik baglanyşygy Dik baglanyşyk we faza aralygy
39

Önüm kategoriýalary

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň