Kompaniýanyň medeniýeti

Kompaniýanyň medeniýeti

Korporatiw görnüş

Adamlar ruhy

Esasy gymmatlyklar

Esasy gymmatlyklar

Halk elektrik enjamlary, halka hyzmat ediň.

Korporatiw görnüş

Korporatiw görnüş

Dünýä belli elektrik kompaniýasy bolmak.

Korporatiw missiýa

Korporatiw missiýa

Dünýä halky üçin has ygtybarly elektrik önümleri bilen üpjün etmek.

Kärhana ruhy

Kärhana ruhy

Agzybirlik, zähmet, öňdebaryjylyk we täzelik.

Kärhananyň maksady

Kärhananyň maksady

Dünýä derejesindäki milli markany döretmek we dünýäde iň gowy 500 kärhana gurmak.

Medeni özen

Medeni özen

Daşarky tegelek we içki kwadrat, pes açar we güýçli.

Halk kasamy

Halk kasamy

Öwrenmekde sabyr etmeli we köp işlemeli;kanuna boýun bolmaly we markany söýmeli;birleşmeli we köp işlemeli, öňdebaryjy we täzelikçi bolmaly;halka hyzmat edýän halk elektrik enjamlary.

P

Adamlar, müşderiler, müşderiler üçin iň ýokary baha döredýärler.

E

Gözleg, täzelik, tükeniksiz gözleg we baky täzelik.

O

Mümkinçilik, pursat, pursatdan peýdalanyň, her kimiň mümkinçiligi bar.

P

Kämillik kämillik, kämillik, özüňden ýokary bolmak, kämillige ymtylmak.

L

Öwrenmegi öwrenmek, paýlaşmak, okuw guramasyny gurmak.

E

Garaşmak garaşmalary, görüşler, umumy düşünje döretmek we ideallara ymtylmak!