Biz bilen habarlaşyň

Biz bilen habarlaşyň

Adamlar elektrik enjamlary topary, Ltd.

Önümlerimiziň sanawyny göreniňizden soň haýsydyr bir önümimiz bilen gyzyklanýan bolsaňyz, soraglar üçin biziň bilen habarlaşyp bilersiňiz.Bize e-poçta iberip, maslahatlaşmak üçin biziň bilen habarlaşyp bilersiňiz, mümkin boldugyça size jogap bereris.

Aragatnaşyk1

Salgysy

555, Liule ýoly, Liuşi şäheri, Wençhouou, Zhejiang, Hytaý

Telefon

+ 86-15906482820
+ 86-577-61738208

Whatsapp

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň