RM-858E seriýaly köp funksiýaly güýç hasaplaýjy

RM-858E seriýaly köp funksiýaly elektrik energiýa hasaplaýjy işjeň (reaktiw) güýji ölçemek funksiýasyna eýedir, üstesine-de, wagt paýlaşmak we islegi ölçemek ýaly iki-den gowrak funksiýa bar we maglumatlary görkezip, saklap we çykaryp bilýär.


  • RM-858E seriýaly köp funksiýaly güýç hasaplaýjy

Önümiň jikme-jigi

Arza

Parametrler

Nusgalar we gurluşlar

Ölçegleri

Önümiň tanyşdyrylyşy

Köpugurly elektrik energiýa hasaplaýjy, ölçemek, görkezmek, elektrik energiýasyny ýygnamak we köp maksatly gural.Köp ulanyjy elektrik hasaplaýjylary, elektrik üpjünçiligi ulgamynyň ulanyjylaryny dürli nyrhlara, hasaplaşyklara we baha beriş dolandyryşyna degişlidir we ulanyjylara ykdysady derňew geçirmek, energiýa netijeliligini bahalandyrmak we elektrik toguny tölemek üçin esas hökmünde ulanylyp bilner.

Aýratynlyklary

1. U, I, P, Q, PF, F. ähli fazany üç fazaly ölçäň

2. işjeň energiýa we reaktiw energiýa çäresi

3.2 energiýa impulsynyň çykarylyşy

4. mikro prosessor we sanly signal prosesi tehnologiýasyny kabul edýär

5. her ölçeg kanalynyň öz hasaplama usuly bar

6. standart RS485 aragatnaşyk porty, Modbus-RTU protokolyny goldaň

7. yşyk çyrasy LCD displeý

8. aňsat adam-maşyn işleýiş interfeýsi

9. giriş parametrine programmirläp bolýan aňsat gurnama, sim geçiriji, hyzmat edýär

RM858E seriýaly köp funksiýaly elektrik hasaplaýjy, güýç monitoryna, akylly gözegçilikde, elektrik ulgamyna, senagat we magdan kärhanasyna, jemgyýetçilik binasyna we beýik binasyna baha bermek üçin ulanylýar we ýokary takyklyk, ýokary ygtybarlylyk, ýokary çykdajy ýaly artykmaçlyklara eýedir. - täsirli.Bu önüm bir wagtyň özünde üç fazaly ähli elektrik parametrlerini ölçemek üçin ýokary takyklyk kesgitlenen ölçeg çipini we ýokary ygtybarly MCU dizaýnyny kabul edýär: 3 fazaly naprýa .eniýe (faza / çyzyk), 3 fazaly çyzyk, işjeň güýç, reaktiw kuwwat, güýç faktory, ýygylyk, UIPQ zerur mukdar we iki taraplaýyn energiýa, RS485 aragatnaşyk porty, saýlanyp boljak daşarky funksional modullary bar.Bu seriýa önümi adaty görnüşli önüm, energiýa impulsynyň çykyşy we aragatnaşyk porty bilen enjamlaşdyrylan funksiýalary ölçeýär we hasaplaýar.Bu önümiň 4 ölçegli çarçuwasy, 120 x120,96 x 96, 72 x 72 (mm) bar.Bu önüm ýokary çykdajyly we adaty güýç geçirijisini çalşyp biler, ölçeýji ölçeýji, güýji hasaplaýjy hasaplaýjy we degişli kömekçi bölüm.Toruň öň tarapynyň akylly, sanly ýygnamak komponenti hökmünde, her bir dolandyryş ulgamyna, SCADA seriýasyna we energiýa dolandyryş ulgamyna we podstansiýany awtomatlaşdyrmaga ulanylýar, elektrik toruny awtomatlaşdyrmagy paýlaýar, elektrik monitoryny, senagat awtomatizasiýasyny we şkaflary gurýar we bu ýerde bar Dürli PLC-ni tamamlamak üçin amatly gurnamagyň, aňsat sim geçirmegiň, aňsat işlemegiň, kiçi işiň, meýdan programmirläp bolýan giriş parametriniň artykmaçlyklary, senagat gözegçiligi kompýuter aragatnaşyk programma üpjünçiligi net-kombinirlenen.

Bu önüm GB / T22261.1-2008, GB / T13978-2008 standartlaryna laýyk gelýär.

1. U, I, P, Q, PF, F ähli energiýany üç fazaly ölçäň
2. Işjeň energiýa amd reaktiw energiýa çäresi
3. Energiýa impulsynyň çykmagynyň 2 usuly
4. Mikro prosessor we sanly signal prosesi tehnologiýasyny kabul edýär
5. Her ölçeg kanalynyň öz hasaplama usuly bar
6. Standart RS485 aragatnaşyk porty, Modbus-RTU protokolyny goldaň
7. Gök yşyk çyrasy LCD displeý
8. Manönekeý adam işleýiş interfeýsi
9. Giriş parametrine aňsat programmirläp bolýan, gurnamak, sim geçirmek, hyzmat etmek, meýdan programmasy bar

Model belgisi

Hakyky wagt ölçegi Model belgisi RM-858E-AS3 RM-858E-3S3 RM-858E-9S3 RM-858E-2S3 RM-858E-ASY3 RM-858E-3SY3 RM-858E-9SY3 RM-858E-2SY3
Funksiýa
3 fazaly naprýa .eniýe
3 fazaly tok
işjeň / reaktiw güýç
güýç faktory
ýygylygy
Energiýa çäresi işjeň energiýa
reaktiw energiýa
iki taraplaýyn çäre
kuwwat impulsynyň çykmagy 1 2 2 2 1 2 2 2
mukdaryny girizmek Gabat gelmek Gabat gelmek Gabat gelmek Gabat gelmek Gabat gelmek Gabat gelmek Gabat gelmek Gabat gelmek
mukdaryny çykarmak Gabat gelmek Gabat gelmek Gabat gelmek Gabat gelmek Gabat gelmek Gabat gelmek Gabat gelmek Gabat gelmek
analog çykyş Gabat gelmek Gabat gelmek Gabat gelmek Gabat gelmek Gabat gelmek Gabat gelmek Gabat gelmek Gabat gelmek
aragatnaşyk porty 1 1 1 1 1 1 1 1
görkezmek tertibi Yşyk-diodly indikator Yşyk-diodly indikator Yşyk-diodly indikator Yşyk-diodly indikator LCD LCD LCD LCD
deşik ölçegi mm 67 × 67 76 × 76 91 × ​​91 111 × 111 67 × 67 76 × 76 91 × ​​91 111 × 111
Bellik: bu model üçin “above” ýokarda bu element ýok, “-” bu funksiýa ýok

Parametrler (2)

Funksional sim diagrammasy

17

RM858E seriýaly köp funksiýaly elektrik hasaplaýjy, güýç monitoryna, akylly gözegçilikde, elektrik ulgamyna, senagat we magdan kärhanasyna, jemgyýetçilik binasyna we beýik binasyna baha bermek üçin ulanylýar we ýokary takyklyk, ýokary ygtybarlylyk, ýokary çykdajy ýaly artykmaçlyklara eýedir. - täsirli.Bu önüm bir wagtyň özünde üç fazaly ähli elektrik parametrlerini ölçemek üçin ýokary takyklyk kesgitlenen ölçeg çipini we ýokary ygtybarly MCU dizaýnyny kabul edýär: 3 fazaly naprýa .eniýe (faza / çyzyk), 3 fazaly çyzyk, işjeň güýç, reaktiw kuwwat, güýç faktory, ýygylyk, UIPQ zerur mukdar we iki taraplaýyn energiýa, RS485 aragatnaşyk porty, saýlanyp boljak daşarky funksional modullary bar.Bu seriýa önümi adaty görnüşli önüm, energiýa impulsynyň çykyşy we aragatnaşyk porty bilen enjamlaşdyrylan funksiýalary ölçeýär we hasaplaýar.Bu önümiň 4 ölçegli çarçuwasy, 120 x120,96 x 96, 72 x 72 (mm) bar.Bu önüm ýokary çykdajyly we adaty güýç geçirijisini çalşyp biler, ölçeýji ölçeýji, güýji hasaplaýjy hasaplaýjy we degişli kömekçi bölüm.Toruň öň tarapynyň akylly, sanly ýygnamak komponenti hökmünde, her bir dolandyryş ulgamyna, SCADA seriýasyna we energiýa dolandyryş ulgamyna we podstansiýany awtomatlaşdyrmaga ulanylýar, elektrik toruny awtomatlaşdyrmagy paýlaýar, elektrik monitoryny, senagat awtomatizasiýasyny we şkaflary gurýar we bu ýerde bar Dürli PLC-ni tamamlamak üçin amatly gurnamagyň, aňsat sim geçirmegiň, aňsat işlemegiň, kiçi işiň, meýdan programmirläp bolýan giriş parametriniň artykmaçlyklary, senagat gözegçiligi kompýuter aragatnaşyk programma üpjünçiligi net-kombinirlenen.

Bu önüm GB / T22261.1-2008, GB / T13978-2008 standartlaryna laýyk gelýär.

1. U, I, P, Q, PF, F ähli energiýany üç fazaly ölçäň
2. Işjeň energiýa amd reaktiw energiýa çäresi
3. Energiýa impulsynyň çykmagynyň 2 usuly
4. Mikro prosessor we sanly signal prosesi tehnologiýasyny kabul edýär
5. Her ölçeg kanalynyň öz hasaplama usuly bar
6. Standart RS485 aragatnaşyk porty, Modbus-RTU protokolyny goldaň
7. Gök yşyk çyrasy LCD displeý
8. Manönekeý adam işleýiş interfeýsi
9. Giriş parametrine aňsat programmirläp bolýan, gurnamak, sim geçirmek, hyzmat etmek, meýdan programmasy bar

Model belgisi

Hakyky wagt ölçegi Model belgisi RM-858E-AS3 RM-858E-3S3 RM-858E-9S3 RM-858E-2S3 RM-858E-ASY3 RM-858E-3SY3 RM-858E-9SY3 RM-858E-2SY3
Funksiýa
3 fazaly naprýa .eniýe
3 fazaly tok
işjeň / reaktiw güýç
güýç faktory
ýygylygy
Energiýa çäresi işjeň energiýa
reaktiw energiýa
iki taraplaýyn çäre
kuwwat impulsynyň çykmagy 1 2 2 2 1 2 2 2
mukdaryny girizmek Gabat gelmek Gabat gelmek Gabat gelmek Gabat gelmek Gabat gelmek Gabat gelmek Gabat gelmek Gabat gelmek
mukdaryny çykarmak Gabat gelmek Gabat gelmek Gabat gelmek Gabat gelmek Gabat gelmek Gabat gelmek Gabat gelmek Gabat gelmek
analog çykyş Gabat gelmek Gabat gelmek Gabat gelmek Gabat gelmek Gabat gelmek Gabat gelmek Gabat gelmek Gabat gelmek
aragatnaşyk porty 1 1 1 1 1 1 1 1
görkezmek tertibi Yşyk-diodly indikator Yşyk-diodly indikator Yşyk-diodly indikator Yşyk-diodly indikator LCD LCD LCD LCD
deşik ölçegi mm 67 × 67 76 × 76 91 × ​​91 111 × 111 67 × 67 76 × 76 91 × ​​91 111 × 111
Bellik: bu model üçin “above” ýokarda bu element ýok, “-” bu funksiýa ýok

Parametrler (2)

Funksional sim diagrammasy

17

Önüm kategoriýalary

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň