Akylly önümçilik akylly seýilgähi: Çyrasyz akylly zawoda tarap

Countryurdum "goşa uglerod" maksadyny teklip edeninden bäri, täze energiýa rozetkasy ulaldy we önümçiligiň akylly önümçilige öwrülmegi täze döwürde bir mümkinçilikdir.

Akylly önümçilik Çyrasyz akylly zawoda tarap akylly park (1)
Akylly önümçilik Çyrasyz akylly zawoda tarap akylly park (2)

Halk topary Döwlet Geňeşi tarapyndan çykarylan "Made in China 2025" -ni işjeň durmuşa geçirýär, ösümlikleriň täzelenmegine, täze energiýa önümleriniň ösüşine, ýaşyl gözleglere we ösüşe, ýaşyl tehnologiki özgerişlere, ýaşyl önümçilige, zyňyndylaryň azalmagyna we uglerodyň azalmagyna, enjamlaryň täzelenmegine we ş.m. ýa-da kämilleşdirmek.

Ösen we ýokary akylly adamlar 5.0 ulgamyndan peýdalanyp, çykdajylary azaltmagy we netijeliligi ýokarlandyrmagy, işgärleriň azalmagyny we netijeliligini ýokarlandyrmagy we kärhanalaryň netijeliligini ýokarlandyrdy.

1: Çykdajylary azaltmak we netijeliligi ýokarlandyrmak nukdaýnazaryndan, Halk Topary, ERP, MES, PLM, CRM we ş.m. ýaly giňişleýin maglumat dolandyryş platformalary bilen bilelikde çykdajylara gözegçilik etmegi öňe sürýär we ahyrynda çykdajylary azaltmak we netijeliligi ýokarlandyrmak maksadyna ýetýär. .

2: Işgärleri azaltmak we netijeliligi ýokarlandyrmak nukdaýnazaryndan, topar akylly önümçiligi güýçli ösdürdi, artykmaç işgärleri işjeň we paýhasly ýok etdi we işgärleriň arassa dolandyrylyşyny çaltlaşdyrdy.

3. Netijeliligi ýokarlandyrmak nukdaýnazaryndan, topar seýilgähiň ulanylyş netijeliligini ýokarlandyrmak, senagat parkyny sanly intellekt bilen kämilleşdirmek we täze energiýa, täze materiallar, 5G ýarymgeçirijiler, aragatnaşyk optoelektron displeýleri, uly energiýa ösdürmäge ünsi jemlemek üçin ähli tagallalary etdi. , uly saglyk, emeli intellekt, uly maglumatlar we beýleki ýokary tehnologiýaly we ýokary tehnologiýaly pudaklar, utgaşdyrylan ösüş we akylly ösüş üçin alty bazanyň döremegine kömek edýär we dolandyryşy we netijeliligi ýokarlandyrýar.

Akylly önümçilik Çyrasyz akylly zawoda tarap akylly park (3)

Iş wagty: Noýabr-29-2022