Adamlar elektrik enjamlary topary, Ltd.

Halk ElekTric Appliance Group Co. Ltd. we dolandyryş netijeliligini ýokarlandyrmak.Recentlyakynda Halk topary çykdajylary azaltmak we netijeliligi ýokarlandyrmak, işgärleri azaltmak we netijeliligi ýokarlandyrmak boýunça birnäçe çäräni üstünlikli durmuşa geçirdi we ajaýyp netijelere eýe bolup, pudakda öňdebaryjy boldy.

Çykdajylary azaltmak we netijeliligi ýokarlandyrmak nukdaýnazaryndan Halk topary, öz ERP, MES, PLM, CRM we beýleki giňişleýin maglumat dolandyryş platformalary bilen bilelikde çykdajylaryň gurluşyny optimizirlemek, önümçiligiň netijeliligini we dolandyryş netijeliligini ýokarlandyrmak üçin çykdajylara gözegçilik strategiýasyny kabul etdi, önümçilik çykdajylaryny azaltmak we çykdajylary azaltmak we netijeliligi ýokarlandyrmak maksadyna ýetmek.Шул önümçilik netijeliligi we kärhanalaryň bäsdeşlik ukyby.

Akylly önümçilik Çyrasyz akylly zawoda tarap akylly park (1)
Akylly önümçilik Çyrasyz akylly zawoda tarap akylly park (2)

Netijeliligi ýokarlandyrmak nukdaýnazaryndan Halk topary, seýilgähiň ulanylyş netijeliligini ýokarlandyrmagy, senagat seýilgähini sanly intellekt bilen kämilleşdirmegi we ýokary tehnologiýaly pudaklaryň ösüşini öňe sürmek arkaly utgaşdyrylan ösüş we akylly ösüş üçin alty bazanyň döredilmegini amala aşyrmagy maksat edinýär. täze energiýa, täze materiallar, 5G ýarymgeçiriji, aragatnaşyk optoelektroniki displeý, uly energiýa, uly saglyk, emeli intellekt we uly maglumatlar ýaly.Bu çäreler diňe bir kärhanalaryň dolandyryş netijeliligini we önümçilik netijeliligini ýokarlandyrmak bilen çäklenmän, Hytaýyň önümçilik pudagynyň özgermegine we kämilleşmegine hem-de Hytaýyň ykdysady ösüşine oňyn goşant goşmaga kömek edýär.

Mundan başga-da, Halk topary jemgyýetçilik jogapkärçiligine-de üns berýär we durnukly ösüşe oňyn goşant goşýar.Halk topary haýyr-sahawat sadakalaryna, daşky gurşawy goramak we jemgyýetçilik abadançylyk işlerine işjeň gatnaşdy we jemgyýetiň sazlaşygyna we durnuklylygyna möhüm goşant goşdy.

Akylly önümçilik Çyrasyz akylly zawoda tarap akylly park (3)

Halk Elektrik Enjamlary Topary Co., Ltd. çykdajylary azaltmak we netijeliligi ýokarlandyrmak, işgärleri azaltmak we netijeliligi ýokarlandyrmak, senagatyň kämilleşdirilmegini öňe sürmek we Hytaýyň önümçilik pudagynyň özgerdilmegine, kämilleşdirilmegine we durnukly ösmegine has köp goşant goşmak baradaky iş pelsepesine ygrarly bolmagyny dowam etdirer.


Iş wagty: 12-2022-nji dekabry